5
Home » Praktisk träning av fotens senskador » _Allmän träning – Ej specifik fotträning

_Allmän träning – Ej specifik fotträning

Under den första tiden är övningar generella, i den mening att de inte direkt är fotövningar. Övningarna syftar till att stimulera proprioceptionen och centrering av kroppen på de sätt som går utan att belasta på fötterna. Men även stärka och bibehålla styrka i de muskler som underlättar och som är förutsättning för gående och stående. Således fokus kring höftstabilitet, bålstabilitet och lår styrka. Övningar innefattar riktad muskelträning till träning i hela rörelsekedjor som gång.

Under gipstiden (de första 2 veckorna) då senan är skör kan man träna sittande bålstabilitet med pilates boll. Bålens stabilitet är central för att avlasta nedre extremitet och hjälpa till under gångcykeln. Säte och framsida av lår bör tränas för en adekvat hälisättning.

Bålstabiliseringsträning

All form av bålstabiliseringsträning kan påbörjas redan dag 1 efter kirurgi om möjlighet finns, eller så snart som möjligt efter operation.upp foten.

Balans, proprioception, Q-ceps, säte, bål, svullnadsregim

  1. Balansövning på Pilates boll
  2. Q-cepsträning, kudde under knä, sträcka benet
  3. Träna abduktion, ligg på sidan, lyft benet uppåt
  4. Liggande på rygg, fötterna på soffa, res bäckenet från golvet
  5. Liggande på magen, flektera i knäleden samtidigt som låret lyfts från marken. Tränar glutéerna

Under Ortostiden (upp till ca 8 veckor)

Efter 6 veckor med patienten på en hög brits kan boll användas för att öka proprioceptionen, för att stimulera fotsulan. Foten, utan ortos, placeras på boll medan sjukgymnasten först rör bollen i olika smärtfria riktningar till att patienten själv kan kontrollera rörelserna.

Övningar som gjordes under ”gipstiden” kan fortfarande utföras. De stående övningar som beskrivs nedan får utföras redan under ”gipstiden”, men kan vara lättare nu, då patienten inte upplever lika stort obehag när man passerat 2 veckor efter operationen, då svullnadskänslan/svullnaden minskat. Fotledsrörlighet, proprioception, kroppskontroll/känsla. Stående övningar förutsätter att patienten har strukturer som tål detta. Ex artrodes och ligamentsplastiker medialt tål ej belastning under de första 8 veckorna.

Stående övningar: Stående övningar med ortos innefattar bla tyngdöverföringar. Ingen smärta tillåten, rörelserna skall göras mjukt/ kontrollerat. Det innebär att sjukgymnasten är mycket aktiv tillsammans med patienten.

  1. Smaltstående (utan ortos)– nig med ett ben i taget
  2. Gångstående, en benet framför det andra (det opererade framför) – tyngdöverföring
  3. Brett stående (med ortos) – tyngdöverföring från ben till ben
  4. Simulerad Swingfas (med ortos). Den friska foten står på ex en stepbräda och det opererade benet gungar fram och tillbaka